Sobre la ZBE Rondes de Barcelona

Els elevats nivells de contaminació suposen un gravíssim problema de salut pública. En aquest context i en sintonia amb la resta de metròpolis europees, l'1 de gener del 2020 s'activa la zona de baixes emissions (ZBE) de les rondes de Barcelona.

Què és?
La ZBE Rondes de Barcelona és una àrea de més de 95 km2 que inclou Barcelona i els municipis circumdants a les rondes, on es restringeix progressivament la circulació de vehicles més contaminants. Aquesta és una de les mesures municipals per vetllar per la qualitat de l'aire que respirem i garantir el dret a la salut dins la ciutat.

Es tracta de reduir l'ús dels vehicles privats més contaminants. Engloba tot el terme municipal de Barcelona (excepte la Zona Franca industrial i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), els municipis de Sant Adrià de Besòs i l'Hospitalet de Llobregat i part dels municipis d'Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

Puja
Calendari
La ZBE Rondes de Barcelona comporta la restricció de circulació dels vehicles més contaminants i s'ha aplicat de manera progressiva a diferents vehicles segons l'etiqueta ambiental de la DGT.
 • Des de l'1 de gener del 2019
  Es va restringir la circulació durant els episodis de contaminació a turismes i altres vehicles lleugers (L) sense etiqueta ambiental.
 • Des de l'1 de gener del 2020
  • A qui afecta: prohibició permanent de circulació dins la ZBE Rondes de Barcelona a turismes (M1), motos i ciclomotors (L) que no disposin d'etiqueta de la DGT.
  • Horari: de 7.00 h a 20.00 h de dilluns a divendres.
  • Autoritzats: els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els serveis d'emergències (policia, bombers i ambulàncies), activitats temporals i autoritzacions diàries. Per a més informació, accediu al registre.
 • A partir de l'1 de gener del 2021
  • A qui afecta: ampliació de la prohibició permanent de circulació dins la ZBE Rondes de Barcelona a furgonetes (N1), camions (N2 i N3) i autobusos (M2 i M3) que no disposin d'etiqueta de la DGT.
  • Horari: de 7.00 h a 20.00 h de dilluns a divendres.
  • Autoritzats: els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els serveis d'emergències (policia, bombers i ambulàncies), activitats temporals i autoritzacions diàries.

Puja
Actuacions
Consulteu les actuacions que s'està duent a terme en matèria de mobilitat sostenible.

Actuacions i projectes

  Puja
  Com ho fan en altres ciutats?
  La de Barcelona és la zona de baixes emissions (ZBE) de més abast del sud d'Europa. Actualment, més de dues-centes ciutats europees de deu països, com Londres, Berlín, París, etc., fa anys que han implementat zones de baixes emissions amb restriccions als vehicles més contaminants per preservar la salut dels seus habitants:

  Londres Low Emission Zone
  París Zone à circulation restreinte
  Berlín Umweltzone Berlin
  Brussel·les Low Emission Zone

   Puja