Sobre la ZBE Rondes de Barcelona

Els elevats nivells de contaminació suposen un gravíssim problema de salut pública. En aquest context i en sintonia amb la resta de metròpolis europees, l'1 de gener del 2020 s'activa la zona de baixes emissions (ZBE) de les rondes de Barcelona.

Què és?
La ZBE Rondes de Barcelona és una àrea de més de 95 km2 que inclou Barcelona i els municipis circumdants a les rondes, on es restringeix progressivament la circulació de vehicles més contaminants. Aquesta és una de les mesures municipals per vetllar per la qualitat de l'aire que respirem i garantir el dret a la salut dins la ciutat.

Es tracta de reduir l'ús dels vehicles privats més contaminants. Engloba tot el terme municipal de Barcelona (excepte la Zona Franca industrial i els barris de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), els municipis de Sant Adrià de Besòs i l'Hospitalet de Llobregat i part dels municipis d'Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.
 • Àmbit d'actuació
  Àmbit d'afectació i vies excloses dins de l'àmbit:

  Mapa
 • Com reconèixer la ZBE
  S'han instal·lat més d'un centenar de senyals de circulació a les rondes per indicar la ZBE als conductors que accedeixen a la zona de baixes emissions de l'àmbit de la ZBE Rondes de Barcelona.

  Senyal que indica l'accés a la ZBE


Puja
Calendari
La ZBE Rondes de Barcelona comporta la restricció de circulació dels vehicles més contaminants i s'ha aplicat de manera progressiva a diferents vehicles segons l'etiqueta ambiental de la DGT.
 • Des de l'1 de gener del 2019
  Circulació restringida durant els episodis de contaminació a turismes i altres vehicles lleugers (L) sense etiqueta ambiental.
 • Des de l'1 de gener del 2020
  • A qui afecta: prohibició permanent de circulació dins la ZBE Rondes de Barcelona a turismes (M1), motos i ciclomotors (L) que no els correspongui distintiu ambiental de la DGT.
  • Horari: de 7.00 h a 20.00 h de dilluns a divendres.
  • Autoritzats: accediu al registre per a més informació.
 • A partir de l'1 d'abril del 2021
  • A qui afecta: ampliació de la prohibició permanent de circulació dins la ZBE Rondes de Barcelona a furgonetes (N1) que no els correspongui distintiu ambiental de la DGT.
  • Horari: de 7.00 h a 20.00 h de dilluns a divendres.
  • Autoritzats: accediu al registre per a més informació.
 • A partir de l'1 de gener del 2022 (N2, N3 i M2)
  • A qui afecta: ampliació de la prohibició permanent de circulació dins la ZBE Rondes de Barcelona a camions (N2, N3) i petits autocars (M2) que no els correspongui distintiu ambiental de la DGT.
  • Horari: de 7.00 h a 20.00 h de dilluns a divendres.
  • Autoritzats: accediu al registre per a més informació.
 • A partir de l'1 de juliol del 2022 (N3)
  • A qui afecta: ampliació de la prohibició permanent de circulació dins la ZBE Rondes de Barcelona als autobusos i autocars (M3) destinats al transport col·lectiu de persones que no els correspongui distintiu ambiental de la DGT.
  • Horari: de 7.00 h a 20.00 h de dilluns a divendres.
  • Autoritzats: accediu al registre per a més informació.

Puja
Actuacions
Consulteu les actuacions que s'està duent a terme en matèria de mobilitat sostenible.

Actuacions i projectes

  Puja
  Com ho fan en altres ciutats?
  La de Barcelona és la zona de baixes emissions (ZBE) de més abast del sud d'Europa. Actualment, més de dues-centes ciutats europees de deu països, com Londres, Berlín, París, etc., fa anys que han implementat zones de baixes emissions amb restriccions als vehicles més contaminants per preservar la salut dels seus habitants:

  Londres Low Emission Zone
  París Zone à circulation restreinte
  Berlín Umweltzone Berlin
  Brussel·les Low Emission Zone

   Puja
   Reglamentació
   Reglament del Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions
   Taxa per a la gestió metropolitana de les zones de baixes emissions

   Ordenances Municipals
   Barcelona
   L'Hospitalet de Llobregat
   Cornellà de Llobregat
   Esplugues de Llobregat
   Sant Adrià de Besòs

   Directiva 2008/50/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l'aire ambient i a una atmosfera més neta en Europa (que regula els contaminants partícules en suspensió, òxid de sofre i nitrogen, monòxid de carboni, plom i ozó, entre altres).

    Puja
    Prova: $provaURL